maandag 23 april 2018

Innovatie in GLB

Samen met collega's van het INRA publiceerden we een paper over het bevorderen van innovatie via het GLB. Een van de boodschappen: als je innovatie bevordert, geef dan ook de richting aan en creƫer een markt voor de betrokken producten. Hier is het paper

zaterdag 14 april 2018

1968

Onlangs kwam een Vlaming al met een boek van bijna 1000 pagina´s over de jaren 60 [Geert Beulens: De jaren zestig - een cultuurgeschiedenis) en The Economist recenseerde vorige week vrij positief The long '68: radical protest and its enemies van Richard Vinen.
Meelezende babyboomers die hun eerste pensioenjaar moeten invullen kunnen dus hun lol op. In beide gevallen waren de auteurs er niet helemaal bij, maar zoals The Economist nog eens opmerkt met de quote van Pete Townshend (the Who) of Timothy Leary (de LSD promotor): "If you can remember the sixties, you weren't really there".

woensdag 11 april 2018

AI in voedingsonderzoek

Ook een mooi interview met Dick Veerman, van Foodlog faam, in de meest recente VORK. Hij legt uit dat we allerlei issues die te maken hebben met wat voor landbouw we eigenlijk willen met wetenschap proberen op te lossen. Wat niet kan omdat de vraag gesteld moet worden: wat willen we eigenlijk
Maar ik maak deze notitie vooral voor de beschouwing over voedingsonderzoek. Daarin moet je niet op zoek naar causaliteit tussen alle factoren die de keuze en intake bepalen van een menu van diverse producten die met heel veel lichaamsaspecten interfereren. Die causale aanpak is wellicht leuk voor zuiver wetenschappelijk onderzoek, veel succes, maar als je er iets aan wil hebben dan kun je beter zoals het Israelische Weizmann instituut (Siegel en Elinav) algortimes maken op basis van grote hoeveelheden data. Het zijn tenslotte complexe systemen waarin de causaliteit slecht gekend wordt, dus zoek het niet in de biochemie of zo. Mooie citaten voor de FNH-RI papers.

maandag 9 april 2018

butterine en becel

De laatste VORK draagt weer wat bij aan mijn verzameling acronymen in de food. Een mooi verhaal over margarine (omdat Unilever er afscheid van neemt) en dat het leven begon als butterine, maar die naam voor kunstboter werd verdacht gemaakt door de boterfabrikanten.
Becel voeg ik aan de verzameling toen. Noiot geweten dat het voor Blood Cholesterol Lowering stond.

zaterdag 7 april 2018

Grait expectations

is de titel van een special report van The Economist van 31.3.2018 met een mooi overzicht van toepassingen van artificial intelligence in het bedrijfsleven. Naast alle successen roept het blad ook wat vragen op voor de toekomst:

  • het effect op banen
  • het privacy issue
  • de kans op monopolie vorming.

dinsdag 3 april 2018

Duurzaam en gezond

Vandaag mocht ik het Rli rapport over Voedselbeleid overhandigen aan Minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis. Wie met alle media aandacht het rapport zoekt en per ongeluk hier terecht gekomen is: de site van de Rli met het rapport en een alleraardigst filmpje staat hier. 

zondag 1 april 2018

liberale democratie

Zo'n reisje naar de VS is in ieder geval ook een mogelijkheid om de bladen bij te lezen, dat doodt de tijd op het vliegveld. Uit een recensie in The Economist van 17.3.2018 begrijp ik dat ik eigenlijk een boek zou moeten lezen, dat van Yascha Mounk - The people vs democracy, Harvard University Press.
Zijn punt is dat liberal democracy eigenlijk een tegenstelling is: liberaal gaat over de macht aan het individu om te doen wat hem goed denkt en democratie over de macht van het volk, de meerderheid om een ander iets voor te schrijven. En die twee kanten komen steeds meer in botsing.
Oorzaak volgens Mounk: it's the economy stupid. Sinds 1985 is er geen groei van de economie meer voor de gewone man. Terwijl het inkomen de 25 jaar ervoor verdubbelde. Liberale elites verklaren dat uit de globalisering. Populisten zien het als een samenzwering van die elite (die er nog wel fors op vooruit gegaan is) die door lobbyen, netwerken/vriendjespolitiek en technocratische expertise de wetten zo naar zijn hand weet te zetten dat de gewone man wordt kaalgeplukt.
En daarnaast is er internet, waarbij de sociale media het makkelijker maken, al of niet door rondstrooien van fake news en samenzweringstheorien, om vooral gelijkgestemden op te zoeken en zich samen af te zetten tegen anderen..Politieke ondernemers zoals Trump en Grillo (It) spelen daar op in.
Dat laatste signaleert vandaag in de NRC ook Niall Ferguson (het plein en de toren heet zijn boek). Hij vergelijkt het met de opkomst van de boekdrukkunst die de huidige polarisering verdacht veel vindt lijken op die van de 16e eeuw. Waarbij de protestanten en katholieken en anderen elkaar in de haren vlogen. Heksenjachten en beeldenstormen. Maar er zijn ook overeenkomsten met de robber barons: Standard Oil was ooit geliefd om dat het verlichting bracht. Na machtsmisbruik werd het opgesplitst, een maatregel van de elite. De populisten kiezen vaak voor nationalisering, zoals bij de spoorwegen.
Overigens meldt The Economist van dit weekend dat het best meevalt met de mediane inkomens in de VS. Als je niet de CPI index neemt maar die van het CBO die corrigeert voor kleiner gezinsgrootte, snellere substitutie en inkomen na belasting, dan zou het inkomen niet gelijk zijn gebleven maar 50% gestegen.

vrijdag 30 maart 2018

bij de Wereldbank

Na Chicago was ik in Washington, bij IFPRI en de Wereldbank. Ik gaf er lezingen over Data Governance. Deels bekend werk, ik voegde een case van collega's toe over het tomatentransport in Nigeria. Zie alhier. 

dinsdag 27 maart 2018

Chicago

In Chicago vergader ik over statistiek in de Amerikaanse landbouw en hoe we omgaan met de grotere ingewikkeld georganiseerde bedrijven. We kijken uit op de kunstwerken hier links (die ik een paar jaar geleden al fotografeerde).
Een van de collega's wees me op een mooie website van cooperatief / non-profit georganiseerde platformen. Zie hier. 

vrijdag 23 maart 2018

Landleven

De maart-editie van het blad Landleven bevatte ook een artikel met foto's van mijn familie van moederszijde in klederdracht, zo net na de oorlog op Walcheren. Ik zou het hier niet gemeld hebben als niet het verhaal van een van die foto's enigszins mist in het blad. De foto biedt namelijk vooral zicht op een kalf / pink met de familie op zijn boers in de achtergrond.
Geen slechte foto, want het ging om dat beestje. Het was een geschenk van Koningin Wilhelmina die 15 zwaar getroffen boeren bij de inundatie van het eiland in de slag om de Westerschelde en Antwerpen met een stamboek-pink weer aan een toekomst wilde helpen. Die inderdaad deels in fokvee bleek te liggen.
Het artikel ging over de klederdracht en wat je er aan af kon lezen. Het nog met enige regelmaat opduikende verhaal van de Wilhelmina-pink is hiermee dan ook gedocumenteerd.

zaterdag 17 maart 2018

Opkomst en ondergang

Boeiende boekrecensie in de NRC van gisteren: Bas van Bavel, de onzichtbare hand. Deze economisch historicus beschrijft hoe in kapitalistische economien met vrije markten voor grond, arbeid en kapitaal deze markten aanvankelijk zorgen voor een ongekende groei (de markteconomie drijft op de vrijheid, niet andersom), maar dat deze na verloop van tijd stagneert en er een concentratie van inkomen en vermogen ontstaat bij een kleine groep, terwijl de rest verpauperd. Reele inkomens dalen en de elite gaat liever in buitenlandse financiele activa investeren of beleggen. Door leningen aan de staat neemt ook de invloed op het bestuur toe, niet ten beste. Het leidt tot meer maatregelen die de rijken verrijken en repressief zijn voor loonarbeid. De Gouden Eeuw kende in Amsterdam ook veel tuchthuizen en dwangarbeid. We moeten dus vrezen voor een implosie van de VS, als je dit zo leest (en het boek suggereert dat blijkbaar ook).

vrijdag 16 maart 2018

Circulair op Foodlog

Gisteren verscheen een interview met mij op Foodlog. Over hoe een econoom tegen Circulaire Economie aankijkt. Leidt (nog) niet tot forse discussies, wel tot enige adhesie.

zondag 11 maart 2018

Plantaardig Eiwit in Canada

De circulaire economie met minder dieren spreekt ook tot de verbeelding in Canada, zo begrijp ik uit The Economist (Don't drill, plant, 3.3.2017). Canada haalt nu een deel van zijn inkomen uit de teerzanden (die het toch al afleggen tegen fracking) en toelevering aan de Amerikaanse auto-industrie. Ook niet zonder problemen.
Terug naar de basis dus, men zoekt een oplossing door nieuwe technologie toe te voegen aan oude successen zoals landbouw. Dat leidt to investeringen in de bio-economy. Zoals de teelt van carinata, Ethiopisch mosterdzaad voor de productie van bio-kerosine. En in Saskatchewan zetten de telers van peulvruchten, soja en granen zich aan vleesvervangers. Een outsider uit Hollywood stopt er geld in en de eerste chicken-fingers kunnen de markt op.

zondag 4 maart 2018

herbicides doen ertoe

The Economist van dit weekend komt met informatie die het debat over bestrijdingsmiddelen nog wat materiaal geeft. Een paper van Cutulle et al. in the Journal of Agricultural and Food Chemistry doet verslag van een proef met herbiciden. Ze toonden aan dat de herbiciden niet alleen het onkruid verdelgen, maar de suikermais (sweet corn) ook inhoudeljik veranderen. Ze bevatten 4 tot 12% meer eiwit (afhankelijk van het type herbidide), 14-51% meer fosfor en magnesium en 67% meer ijzer. En fors meer fructose, maar minder sucrose. De onderzoekers willen vervolgonderzoek naar smaak, ze sluiten niet uit dat die door deze andere samenstelling ook aantoonbaar anders is. Blijft de vraag of het nuttig of niet nuttig is: een beetje meer ijzer. Dan kun je met wat minder vlees toe.

The Economist 3.3.2018: Agricultural chemicals - For better or worse

dinsdag 27 februari 2018

Help de boer, eet wild zwijn

Berlijn wil zwijn op menu
Op weg naar Sofia, dat momenteel door een dik pak sneeuw wordt bedekt, las ik in Munchen de Duitse kranten. Zoals de FAZ. Die bericht dat de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt (die eind vorig jaar de steminstructies over glysofaat nog voor kennisgeving aannam en toch maar voor verleging stemde en die dus binnenkort door een ex-wijnkoningin wordt opgevolgd, zo is het gerucht) vindt dat we meer wildzwijn moeten eten. Hij beveelt vooral wildzwijn-gulasch aan.
We moeten het doen om de boeren te helpen. Die verkopen dan wel wat minder varkensvlees, maar we gaan zo wel de verspreiding van Afrikaanse varkenspest tegen. Die is nog maar 350 km van de Duitse grens verwijderd, dus er wordt al geoefend met noodplannen. Bij een uitbraak moet een gebied leeggemaak kunnen worden. En de EU stuurt iemand naar China om te bepleiten dat men niet heel Duitsland qua export dichtgooit, maar alleen het getroffen Bundesland.

FAZ 27.2.2018